top of page

National Hospital Week 2019


Sa ospital o sa komunidad man, ang mga physical therapist ay nariyan na handang makipagtulungan saan man at kailan man.
89 views
bottom of page