National Hospital Week 2019


Sa ospital o sa komunidad man, ang mga physical therapist ay nariyan na handang makipagtulungan saan man at kailan man.
72 views

Room 107, UHOP Office, PMA Building, PMA Complex,

North Avenue, Quezon City, Metro Manila, Philippines

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Twitter Icon

©2020 by Philippine Physical Therapy Association